Актуальна інформація

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» Державна екологічна інспекція України визначена органом державного ринкового нагляду щодо автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив.

            У ДЕРЖАВНІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ  ІНСПЕКЦІЇ  у Харківській області створений Сектор державного ринкового нагляду, який діє в межах, та на підставі:

- ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;

- ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив»;

- «Секторального плану державного ринкового нагляду», який щорічно затверджується Головою  Державної екологічної інспекції України.


ЗВЕРТАЄМО УВАГУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, що діючим законодавством про державний ринковий нагляд для проведення перевірки характеристик продукції (палива) достатньо пред'явити службове посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення перевірки. 

Звернення споживачів (користувачів) щодо невідповідності продукції встановленим вимогам, про захист їх права на безпечність продукції (палива), віднесеної до сфери відповідальності Державної екологічної інспекції у Харківській обасті, просимо направляти на адресу: вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166, e-mail: khark@dei.gov.ua


ПРО ЗДІЙСНЕННЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ


Сфера державного ринкового нагляду в Україні регулюється Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» контроль відповідності продукції вимогам технічних регламентів здійснюється шляхом державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, що регулюється Законом України «Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції».

Відповідно до вимог законодавства суб'єкти господарювання зобов'язані вводити в обіг лише безпечну продукцію.

Державний ринковий нагляд як одна зі складових системи технічного регулювання має важливе значення для виробництва безпечної продукції, оскільки забезпечує виявлення та запобігання введенню в обіг небезпечної продукції, захист споживачів від небезпечної продукції шляхом встановлення відповідності продукції вимогам технічних регламентів і загальній вимозі щодо безпечності продукції.

Державний ринковий нагляд, насамперед, здійснюється щодо продукції, у якої наявні фактори, що можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей, умовам праці, довкіллю.

Крім того, створення державного механізму ринкового нагляду є зобов’язанням, узятим Україною, після підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС), Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншого боку, яка включає створення глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також, передбачає поступове досягнення відповідності, зокрема, з ринковим наглядом ЄС та дотримання принципів та практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС.

Органи ринкового нагляду становлять єдину систему державного ринкового нагляду.

На сьогодні постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» № 1069 від 28.12.2016 визначено органи державного ринкового нагляду, до яких входить і Державна екологічна інспекція України.

Зокрема Державна екологічна інспекція України здійснює нагляд за дотриманням вимог Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927 (далі – Технічний регламент).

Під час перевірок виявляються такі типові порушення вимог Технічного регламенту:

- на паливо-розподільчому обладнанні, розрахункових документах та супровідних документах використовуються позначення палив, які не відповідають нормативно визначеним згідно з додатком 1 до Технічного регламенту;- палива супроводжуються паспортами якості, на яких відсутнє нанесення національного знаку відповідності або неналежно застосовано знак відповідності, який підтверджує відповідність палива вимогам Технічного регламенту;

- розповсюдження палив здійснюється без декларації про відповідність, наявність якої під час реалізації палив передбачена  Технічного регламенту.

Згідно із Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» до суб'єктів господарювання відповідно до порушення застосовуються штрафні санкції.

Одночасно, у разі якщо буде встановлено, що продукція не відповідає встановленим вимогам, від суб'єкта господарювання невідкладно вимагається вжити заходів щодо приведення такої продукції у відповідність із встановленими вимогами та приймається одне із законодавчо встановлених рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, а саме: обмеження надання продукції на ринку, яке здійснюється шляхом:

приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами;

усунення формальної невідповідності;

тимчасової заборони надання продукції на ринку. 


ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці