12 травня - День екологічної освіти

Людство досягло такої стадії, коли антропогенна дія на біосферу набула безповоротного характеру, різко загострилися протиріччя між зростаючими потребами суспільства і можливостями природи. Екологічна освіта була висунута ЮНЕСКО і Програмою ООН з охорони довкілля в розряд основних засобів гармонізації взаємодії людини і природи.

Стокгольмська конференція з охорони довкілля в 1972 році прийняла рекомендацію про створення міжнародної програми за освітою в області довкілля. В цілях виживання людству необхідне переосмислення самої суті взаємин людини, суспільства і природи на основі нових підходів й ідей. Практична реалізація ідей стійкого розвитку пов’язана зі зміною стереотипу культури взаємин людини і природи. По визнанню вітчизняної і світової громадськості центральним чинником у вирішенні проблем взаємин «Людина – Суспільство – Природа» стає екологічна освіта.

Екологічна освіта – це сукупність наступних компонентів: екологічні знання – екологічне мислення – екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна  культура.

Екологічна освіта і в світі, і в Україні вважається сьогодні пріоритетним напрямом навчання і виховання молоді. Конференція ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 році, що обговорювала проблеми довкілля і розвитку освіти, в своїх документах і рішеннях також підкреслила величезне значення екологічної освіти в реалізації стратегії виживання і стійкого розвитку людства.

Вищою і кінцевою метою екологічної освіти і виховання вважається формування екологічної свідомості, оскільки лише свідомість визначає поведінкові реакції людини, його вчинки, що виражаються в екологічній культурі. Отже, підготовка нових кваліфікованих фахівців всесвітнього рівня – є однією з головних державних програм розвідку суспільства.

На сьогодні чи не кожен вищий навчальний заклад (ВНЗ) готує спеціалістів, магістрів в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища. Екологічна освіта у ВНЗ є продовженням попередніх етапів екологічної освіти (родина, дитячий садок, середня школа) і наступним, більш високим рівнем у системі безперервної багатоступеневої екологічної освіти. ВНЗ виховує у студентів почуття високої відповідальності за збереження та примноження природних багатств, бережливе їх використання, охорону природного середовища та довкілля.

Сучасна молодь вступає в життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції та демографічного вибуху. Людству потрібні нова філософія життя, висока екологічна культура й свідомість.

Одним з найважливіших факторів, що впливають на становлення духовного світу молоді, є формування екологічного мислення, екологічного світогляду, отже, й екологічної культури. Сучасна цивілізована людина має усвідомлювати себе частиною природи, відчувати органічний зв’язок з нею, сприймати вади, заподіяні їй, як свій власний біль. Адже екологічна криза викликається не тільки технічним прогресом, але й пануючим антропоцентричним екологічним усвідомленням.

Основне завдання екологічної освіти та виховання – необхідність закріпити у суспільстві усвідомлення того, що природні багатства не безмежні. Сучасне суспільство не має права жити за рахунок майбутніх поколінь. Як казав Антуан де Сент-Екзюпері: «Ми не отримуємо у спадщину Землю від пращурів, ми отримуємо її в борг від наших дітей!»

Сподівання на нормальне продовження життєдіяльності людей на нашій планеті пов’язане зі зміною духовності, з рівнем свідомості людей. Однак зміна свідомості – досить повільний процес. Перебудова свідомості потребує не одного десятиліття, а можливо і століття для формування у людей нового ставлення до світу.

Працівники ДЕІ в Харківській області щороку підвищують рівень кваліфікації шляхом проходження профільних курсів підвищення кваліфікації, прослуховування освітніх лекцій, приймають участь у загальноосвітніх програмах з метою ознайомлення з новітніми технологіями, які спрямовані на збільшення ефективності роботи в цій сфері та збереження і захист довкілля.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці