Про здійснення ринкового нагляду у 2021 - 2023 роках

Сфера державного ринкового нагляду в Україні регулюється Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» контроль відповідності продукції вимогам технічних регламентів здійснюється шляхом державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, що регулюється Законом України «Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції».

Відповідно до вимог законодавства суб’єкти господарювання зобов’язані вводити в обіг лише безпечну продукцію.

Державний ринковий нагляд як одна зі складових системи технічного регулювання має важливе значення для виробництва безпечної продукції, оскільки забезпечує виявлення та запобігання введенню в обіг небезпечної продукції, захист споживачів від небезпечної продукції шляхом встановлення відповідності продукції вимогам технічних регламентів і загальній вимозі щодо безпечності продукції.

Державний ринковий нагляд, насамперед, здійснюється щодо продукції, у якої наявні фактори, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей, умовам праці, довкіллю.

На сьогодні постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» № 1069 від 28.12.2016 визначено органи державного ринкового нагляду, до яких входить і Державна екологічна інспекція України.

Зокрема, Державна екологічна інспекція України здійснює нагляд за дотриманням вимог Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927.

Відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» до суб’єктів господарювання відповідно до порушення застосовуються штрафні санкції.

Одночасно, у випадку встановлення  невідповідності продукції встановленим вимогам, суб’єкт господарювання невідкладно зобов’язується вжити заходи щодо приведення такої продукції у відповідність зі встановленими вимогами. При цьому приймається рішення щодо введення обмежувальних (коригувальних) заходів спрямованих на обмеження надання продукції на ринку, яке здійснюється шляхом:

ü приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами;

ü усунення формальної невідповідності;

ü тимчасової заборони надання продукції на ринку.

Так, протягом 2021 - 2023 років посадовими особами сектору державного ринкового нагляду здійснено 124 перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють  торгівлю пальним.

Було проведено 16 експертиз (випробувань) зразків продукції.

За результатами перевірок виявлені порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та перераховано до Державного бюджету України  442 680 грн.

На сьогоднішній день, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022р. №303 проведення планових та позапланових заходів державного ринкового нагляду на період дії воєнного стану припинено.

   

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці