Підвищення кваліфікації фахівців Державної екологічної інспекції у Харківській області з питань цивільного захисту та пожежної безпеки

Протягом трьох днів в Державній екологічній інспекції у Харківській області відбулися навчання та перевірка знань керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки. Ці заходи були організовані та проведені Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області відповідно до плану основних заходів цивільного захисту України на 2024 рік та постанов Кабінету міністрів України № 819 від 23.10.2013  та № 444 від 26.06.2013.

Згідно з вимогами сьогодення, де екологічні та техногенні загрози набувають все більшого значення, підвищення кваліфікації працівників, які займаються цими питаннями, стає надзвичайно важливим завданням. Державна екологічна інспекція у Харківській області активно залучає спеціалістів для підготовки до можливих екологічних та техногенних небезпек, а також вмілої реакції в разі виникнення подібних ситуацій.

Обговорювались питання, пов'язані з нормативно-правовими документами, зокрема постановами Кабінету Міністрів України, наказами, які стосуються основних завдань, обов'язків та організації цивільного захисту. Також обговорювалась діяльність в умовах надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги, забезпечення та використання засобів індивідуального захисту.

У період навчання співробітники отримали оновлені знання та практичні навички з питань цивільного захисту та пожежної безпеки. Широкий спектр тем охоплював правила пожежної безпеки, методи евакуації, організацію дій в екстремальних ситуаціях, використання вогнегасних засобів, а також взаємодію з іншими службами в разі надзвичайних подій.

Навчання проходило у формі лекційних занять, практичних вправ, дискусій та симуляційних вправ, що надало учасникам можливість отримати не лише теоретичні знання, а й практичні навички, необхідні для ефективної діяльності в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Такі навчальні заходи не тільки підвищують рівень професійної компетентності працівників, але й сприяють покращенню загального стану безпеки та захисту навколишнього середовища, також є важливим кроком в напрямку підготовки до реагування на надзвичайні ситуації та підвищення загального рівня компетенції та безпеки на території області. Державна екологічна інспекція у Харківської області продовжує активно працювати над підвищенням кваліфікації свого персоналу з метою забезпечення надійного та ефективного захисту довкілля.

   

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці