СЬОГОДНІ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


5 червня ми відзначаємо Всесвітній день охорони довкілля, який став символом об'єднання зусиль людей у всьому світі для збереження та захисту нашої планети.

Всесвітній день охорони довкілля виник у 1972 році, коли Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) оголосила про початок конференції з питань навколишнього середовища у Стокгольмі, Швеція. Ця конференція стала першою світовою нарадою високого рівня з питань екології та стала вирішальним кроком у формуванні світової екологічної свідомості.

Головною метою всесвітнього дня охорони довкілля є привернення уваги громадськості, політичних лідерів та корпорацій до актуальних проблем навколишнього середовища, а також сприяння виробленню стратегій та політик для його охорони та відновлення.

Цей день відкриває народам світу можливість розуміння того, що основною рушійною силою зміни підходів до природоохоронних питань є громади. Цей день стимулює громадянське суспільство та урядові установи до спільної дії у напрямку збереження біорізноманіття, збалансованого використання природних ресурсів та зменшення негативного впливу людини на довкілля.

Незважаючи на багаторічні зусилля та досягнення у галузі охорони навколишнього середовища, сучасний світ стикається з низкою складних екологічних проблем. Від забруднення повітря та води до втрати біорізноманіття та зміни клімату – ці проблеми вимагають невідкладних заходів та спільних зусиль всіх країн світу.

На щастя, існують численні ініціативи та проекти, спрямовані на розв'язання екологічних проблем. Вони включають в себе масштабні програми з відновлення лісів, стимулювання використання відновлюваних джерел енергії, впровадження екологічно чистих технологій у промисловості та підтримку сталого споживання та виробництва.

Давайте пам’ятати, що Всесвітній день охорони довкілля – це не лише свято свідомості, але й нагадування про нашу відповідальність перед майбутніми поколіннями та перед самою планетою, яка є нашим спільним домом. Це час спільних дій у напрямку створення стійкого та екологічно збалансованого світу для всіх і кожного з нас. Це час, коли, кожен для себе повинен знайти шляхи для покращання навколишнього середовища. 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці